D E L R I N   Z I P P E R S
According to teeth measurement

> D 3 Delrin

> D 5 Delrin

> D 6 Delrin

> D 8 Delrin

> D 10 Delrin

 

According to teeth and tape variety

> Copper Teeth

 

> Double Coloured Teeth

 

> Gold Teeth

 

> Printed Tape

 

> Double Coloured Tape

 

> Jaquard Tape

 

> Reflective Tape

 

> Silver Teeth

 

> Ton in Ton Teeth

 

> 1= Transparent Teeth and Tape

> 2=Transparent Coloured Teeth

> Transparent Teeth

 

> Oxide Teeth